La Vita e Bella!


Thuiskomen bij mezelf
Tools for life heeft voor mij een innerlijke opruiming en schoonmaak teweeggebracht. Het verleden is voor mij daardoor verwerkt en alles van het verleden heeft zijn plek gekregen. Daardoor is er voor mij meer energie vrijgekomen, omdat ik de oude pijn van het verleden kon loslaten en me zo weer op de toekomst kan richten. En keuzes kan maken vanuit mezelf en niet vanuit een weerstand of vlucht of nog vanuit een verlangen van wat ik niet heb gekregen. In wezen heeft Tools for Life mij vrijgemaakt van het verleden en kan ik nu vanuit mezelf leven. Ik ben Thuis gekomen bij mezelf !

M. (vrouw 54 jaar)